HTCinside


Výhody a nevýhody využívání bezúročných půjček

Mnohokrát přišly půjčky na pomoc lidem, kteří potřebují nějaké další finanční prostředky na velké nákupy, jako jsou domy nebo vozidla. Tyto půjčky jsou obvykle schváleny s dohodou, že při splacení částky je třeba zaplatit určitou částku úroku. Dlužník tedy zaplatí více, než je zůstatek jistiny, který byl původně vypůjčen. Půjčka může být užitečná při hrazení výdajů na vzdělání, svatby, renovace domů atd. Banky poskytují konkurenční úrokové sazby na své půjčky, aby přilákaly zákazníky, takže je obtížné najít vhodnou půjčku za rozumně nízkou úrokovou sazbu.

Kvůli úrovni konkurenceschopnosti na britském úvěrovém trhu začaly některé banky poskytovat půjčky s nulovým úrokem. Tento typ úvěru umožňuje zákazníkovi splatit pouze jistinu a na původní vypůjčenou částku není účtován žádný úrok. Bezúročné půjčky jsou sankcionovány několika vybraným lidem, zejména těm jednotlivcům, kteří mají kreditní skóre výrazně nad 700 a prokázali vysokou míru odpovědnosti za své finanční transakce. Půjčka s nulovým úrokem má různé klauzule a pokud není splněna, může vést k vysokým sankcím. Pokud se však pravidla a předpisy dodržují, jak je požadováno, pak může tento typ půjčky pro dlužníky nesmírně prospět.

Pochopení výhod a nevýhod

Než začnete a požádáte o bezúročné půjčky, je nezbytné pochopit, za jakých podmínek je tato půjčka sankcionována a zda jsou pro vás tyto podmínky proveditelné. Stejně jako u většiny věcí mají i bezúročné půjčky klady a zápory a pro plné využití výhod půjčky je zásadním krokem analýza, zda výhody převažují nad nevýhodami. Níže jsou uvedeny některé z faktorů, které je třeba si uvědomit při žádosti o bezúročné půjčky.

Profesionálové

 • The předem schválené půjčky poskytují nulové úrokové sazby, čímž se stávají výhodnými pro zákazníky, zejména pro ty, kteří mohou být v nízkopříjmové skupině. Vzhledem k tomu, že dostupnost úvěrů se zvyšuje, mohou zákazníci s nízkými příjmy žádat o úvěry, aniž by se museli obávat vysokých úroků, které mohou být spojeny s jejich jistinou.

 • Automobilové společnosti často prodávají auta tak, že nabízejí bezúročné půjčky jako způsob financování, kdy navrhují nákup bez úroku, který je rozložen do 12 měsíců, spíše než jako jednorázovou platbu. To vytváří žádoucí cash flow a toto uspořádání je výhodné jak pro obchodníky, tak pro zákazníky.

 • Poskytovatelé lékařské péče podporují bezúročné půjčky, což znamená, že léčebné výlohy jsou mnohem snazší. S půjčkou s nulovým úrokem je nyní možné splatit pouze jistinu a také využívat výhod lékařských služeb, které vám s mnohem větší pravděpodobností pomohou, protože jsou vášnivými účastníky programu půjček s nulovým úrokem. • Na konceptu bezúročných půjček se podílejí různé organizace a pomocí dostatečných finančních prostředků pomáhají lidem, kteří potřebují dočasnou nebo nouzovou pomoc. Tyto půjčky jsou výslovně zaměřeny na zdravotní péči, ochranu dětí a poskytování přístřeší.

 • Bezúročné půjčky jsou poskytovány velmi rychle rodinným příslušníkům Společnost pro pomoc letectvu a rodiny, které čelí krizové situaci.

 • Bezúročná půjčka může být docela prospěšná pro vaše kreditní skóre, pokud jsou platby provedeny včas.

Nevýhody

 • Pokud využijete bezúročnou půjčku, ale nejste schopni splatit včas, přichází do hry odložený úrok. To znamená, že zákazník by nakonec musel zaplatit všechny úroky, které měl být skutečně zaplaceny s částkou jistiny. Pokuta za promeškaní platby nebo zpoždění platby je tak vysoká, že většina lidí má pocit, že tento typ půjčky je nesmyslný.

 • Někdy jsou s půjčkou spojeny skryté poplatky. V případě kreditních karet mohou být při převodu částky účtovány poplatky, což může některé zákazníky zaskočit. Koncepce půjčky s nulovým úrokem se proto jeví jako negovaná, protože se uplatňují dodatečné poplatky.

 • Pokud nemáte vysoké kreditní skóre, které je vyšší než 700 bodů, vaše žádost nebude přijata. Zákazníci, kteří mají v minulosti zpožděné platby a zaznamenávají tvrdá vyhledávání ve svém úvěrovém souboru, mají velmi nízkou šanci na schválení půjčky s nulovým úrokem.

 • Věřitelé jsou velmi vybíraví a opatrní ohledně toho, komu schvalují bezúročné půjčky, což znamená, že šance na schválení této půjčky jsou velmi malé. Zákazníci, kteří žádají o půjčky s nulovým úrokem, aniž by analyzovali svou způsobilost, jsou tak často odmítnuti, což dále nepříznivě ovlivňuje jejich kreditní skóre a zužuje jejich šance na získání jakéhokoli typu úvěru v budoucnu.

 • Jakmile je bezúročná půjčka schválena, tendence zákazníků k impulzivním nákupům se drasticky zvyšuje. Toto impulzivní nakupování často vede k velkému zadlužení. Vzrušení, které přichází s vědomím, že s jistinou úvěru nejsou spojeny žádné úrokové sazby, často nutí lidi přeceňovat svou schopnost utrácet.

Nakonec se zákazníci ocitnou v sestupné spirále, kdy nejsou schopni splatit ani jistinu, a proto při masivních úrokových sazbách nastávají další potíže.

Závěr

Bezúročné půjčky jsou dobrou volbou pro lidi, kteří hledají půjčky za nízké úrokové sazby. Výhody vyhovují zákazníkům, kteří dbají na své zvyklosti utrácení. Účast různých organizací na tomto typu úvěru spolu s poskytovateli lékařské péče, autobazary, elektronickými prodejci atd. vypovídá o efektivitě úvěru. Znamená to také, že zákazníci s větší pravděpodobností budou moci nakupovat ve výše uvedených oborech bez přílišných potíží.

Půjčky s nulovým úrokem jsou výhodné zejména pro lidi s nízkými příjmy. Vzhledem k tomu, že jejich platební schopnost je již nízká, je pro ně obtížné platit značné úrokové sazby spojené s částkou jistiny.

Tyto typy půjček zajišťují lidem s nízkými příjmy slušnou šanci na lepší financování svého života. Bezúročná půjčka však také přichází s mnoha faktory, na které je třeba si dát pozor. Pokud zákazník nemá vysoké kreditní skóre, šance na schválení půjčky jsou mizivé a zmeškané platby nebo opožděné platby mohou vést k vysokým sankcím. Žadatelé by si proto měli pečlivě přečíst nabídkový dokument a podmínky bezúročných půjček, než je využijí.