HTCinside


Stručný průvodce kapitálovou analýzou pro začátečníky (analýza kapitálových investic)

Investiční analýza se stala kritickým úkolem v moderním podnikání. Zahrnuje různé metody a techniky pro hodnocení finančních trendů, průmyslových sektorů a investic.

Existuje mnoho různých typů investiční analýzy. Některé se zaměřují na analýzu minulých výnosů a jejich použití k predikci výkonnosti v budoucnosti. Jiní zkoumají různé investiční možnosti, aby zjistili, která z nich je nejlepší pro aktuální potřeby společnosti.

Investiční analýza je klíčová, pokud chce společnost jednat správně řízení portfolia . Podívejme se na analýzu kapitálových investic a její význam.

Obsah

Vysvětlena investiční analýza

kryptoměna

Investiční analýza může investorům pomoci určit, jak dobře by si potenciální investice vedla. Může také říci, zda je konkrétní investice dobrá nebo ne.

Všechny techniky investiční analýzy vyžadují sledování klíčových faktorů, jako je vstupní cena a doba držení, abyste se dozvěděli více o konkrétní investici.

Tuto analýzu můžete použít i pro finanční prostředky. Můžete analyzovat, jak si určitý fond vedl v minulosti a jak je jeho výkonnost v porovnání s konkurencí.

Pokud jde o významné investice, neexistuje jediný přístup, který by fungoval všude. Všechny investice jsou různé a mají jedinečné faktory. Proto dělat důkladně výzkum investic je nutností.

Definována analýza kapitálových investic

Tento typ analýzy je rozpočtovou metodou, kterou organizace používají, aby zjistily, jak zisková je konkrétní dlouhodobá investice. Běžně jej využívají pro dlouhodobé investice s fixním majetkem, jako jsou nemovitosti, průmyslové stroje nebo některá zařízení.

Analýza kapitálových investic vám může pomoci najít možnost, která poskytne nejlepší návratnost investic. Pro provádění analýzy kapitálových investic můžete použít mnoho technik, včetně výpočtu nákladů na financování, zjišťování potenciálu rizika a návratnosti a projektování hodnot peněžních toků.

Kapitálové investice s sebou nesou mnoho rizik, protože počáteční náklady jsou poměrně vysoké. Investoři potřebují získat aktiva, která budou využívat po dlouhou dobu, což vede k vyšším nákladům. Než tato aktiva pomohou pokrýt náklady, musí uplynout spousta času.

NPV (čistá současná hodnota) je zásadním faktorem

Pokud jde o analýzu kapitálových investic, čistá současná hodnota je jednou z nejdůležitějších metrik. NPV ukazuje, jaké příjmy projekt v budoucnu přinese, a převádí je na současné peníze.

Tento obrázek ukazuje, zda budoucí výnosy nebo peněžní toky mohou pokrýt všechny počáteční náklady investice nebo některé různé peněžní odtoky. Čísla NPV snižují budoucí peněžní toky pomocí konkrétní sazby, aby se získala současná hodnota projektu.

Pozitivní vs. negativní NPV

Když odečtete počáteční náklady od aktuálních peněžních toků, můžete určit, zda investice nebo projekt přinese zisk. Stručně řečeno, pokud je NPV kladná, projekt je ziskový, zatímco záporný bude o peníze.

I když je číslo kladné, nemusí to nutně znamenat, že se investice vyplatí – čím vyšší číslo, tím lépe. Aby pochopili, zda je konkrétní investice proveditelná, mohou investoři použít toto číslo k porovnání aktuálního peněžního toku s počátečními investičními náklady a vypočítat budoucí peněžní toky.

Důležitý je také DCF (diskontovaný peněžní tok).

DCF je podobný NPV, ale má zásadní rozdíl. NPV určuje aktuální peněžní tok a odečítá ho od počáteční investice a součástí tohoto výpočtu je DCF.

Diskontovaný peněžní tok je technika použití míry návratnosti nebo diskontní sazby k určení, zda budoucí peněžní toky činí konkrétní investici hodnotnou.

DCF je vynikající nástroj pro investice s očekávanou mírou návratnosti (RoR) pro budoucí roky. Místo zvažování počátečních nákladů určuje, zda je investice dobrá, na základě míry návratnosti a diskontní sazby.

Při tomto druhu analýzy jsou diskontní sazby považovány za bezrizikové míry návratnosti. Pokud je současná hodnota peněžního toku vyšší než diskontní míra návratnosti, investice se považuje za užitečnou.

Závěr

Je třeba pečlivě zvážit kapitálové investice. Ačkoli je snadné nastavit analytické modely, vstupy nejsou vždy tak spolehlivé. Vstupy však ovlivňují výsledky analytických modelů, a proto je nezbytné používat rozumné předpoklady, abyste přesně určili, zda se investice vyplatí.