HTCinside


Proč není správa dat tak náročná, jak si myslíte

V této éře digitální transformace je pro podniky ve všech různých odvětvích důležitější než kdy jindy mít pod kontrolou svá důležitá obchodní data. Správné řešení správy dat umožňuje společnostem všech velikostí transformovat i tu největší databázi na přehledy, které mění hru, která přesměrují obchodní rozhodnutí a pomohou organizacím zavést jejich nejlepší možné postupy. I když se to může zdát zdrcující, implementace a provozování platformy pro správu dat není zdaleka tak těžké, jak se může zdát.

Porozumění systémům správy dat

1

Schopnost manipulovat s daty je prospěšná pro analytiky, zaměstnance a všechny ostatní v obchodní operaci. Správa dat umožňuje konzistentní dostupnost, doručování a zabezpečení dat.

To pomáhá organizaci splnit požadavky, pokud jde o správu dat, přípravu, spory a virtualizaci dat. Díky efektivnímu řešení správy dat mohou podniky sjednotit své informace do toho, čemu se říká kmenová data. To umožňuje datovým profesionálům získat lepší přehled o všech těchto nezpracovaných datech od fyzických databází až po technologie cloudového sdílení.

Master data management umožňuje společnostem lepší kontrolu nad jejich technologiemi pro splnění obchodních cílů a zároveň eliminuje replikaci dat a zlepšuje celkovou koncepci správy dat. Díky snadno dostupným datům dostupným v reálném čase se tato infrastruktura přizpůsobuje obchodním potřebám v neustále se měnící oblasti. Konzistentní a kontrolované sdílení dat napříč obchodními doménami je zásadní pro obchodní operace, protože umožňuje využití dat v analýze a správě a pomáhá společnostem lépe řešit vývoj, jakmile se objeví.

Charakteristika úspěšné platformy

dva

Kvalitu dat v rámci dobrého řešení správy dat je třeba měřit v šesti klíčových oblastech: platnost, konzistence, jedinečnost, přesnost, úplnost a včasnost. Obchodní data v těchto platformách, které lze sdílet, musí odpovídat syntaxi jejich definice.

To umožňuje odborníkům na správu dat mít společný formát napříč všemi systémy . Při porovnávání dvou nebo více reprezentací události v hierarchii dat by neměly existovat žádné rozdíly. Jakákoli replikace by měla být odhalena při integraci a vývoji dat během růstu cloudové služby pro lepší systémy správy dat.

Bez kopírování datových záznamů jsou podniky schopny správně popsat událost nebo objekt „reálného světa“ a rychle a přesně reagovat na dotazy. Při objevování těchto poznatků a analýz jsou zahrnuta všechna relevantní data.

Data, která jsou umístěna v těchto systémech, jsou řízena umělou inteligencí, představující situace v reálném čase, které musí tým správy dat řešit, jakmile jsou informace odhaleny. Tyto platformy vytvářejí virtuální datovou vrstvu, která uživatelům umožňuje přistupovat, kombinovat a poskytovat všechna data, která podnik potřebuje, aby vynikl na trhu.

Schopnosti správy klíčů

3

Kvalita dat je klíčová pro spolehlivost a konzistenci jakéhokoli systému správy hlavních dat, ale tyto platformy poskytují nástroje, které vytvářejí konstrukce, které vyhovují účelům, firemní uživatelé zamýšlet. Virtualizace dat umožňuje uživatelům prolomit datová jezera a datová sila a vytvořit jednotné místo pro přístup ke všem těmto důležitým informacím.

Tato interoperabilní schopnost usnadňuje analytikům odhalovat poznatky potřebné k dosažení zisku nebo lepších obchodních rozhodnutí. Úplná podpora poskytuje lepší správu dat, lepší dodržování předpisů a vnitřní kontroly.

Datoví vědci, analytici a další spotřebitelé chtějí mít přístup ke všem těmto datovým aktivům, aby mohli odhalit statistiky. Řešení datového katalogu prostřednictvím řešení správy dat usnadňuje podnikovým uživatelům najít potřebná aktiva a zároveň se drží standardu pro použití a opětovné použití. Bez ohledu na typ dat, na která se spoléháte, nebo pokud jste malá firma nebo korporace, systém správy dat může transformovat zdroje dat na lepší budoucnost.