HTCinside


Jemnosti rodinného rozpočtu. Jak vybrat nejlepší model?

Rodina vzniká na základě vzájemné lásky v páru. Ale stabilita a životnost vztahu je nutným přístupem k rodinnému rozpočtu. Vnitřní ekonomika rodiny může být postavena na různých principech. Stává se, že se pár nezajímá o téma financí, ale dříve nebo později se to stane relevantní.

S pomocí odborníků z Payday Depot týmu, kteří často radí s malými půjčkami do výplaty, najdeme odpověď na to, který finanční model v rodině je nejschůdnější a prosperující.

5 nejběžnějších modelů rodinného rozpočtu

studie

Rodinný rozpočet je plán rozdělení příjmů a účtování rodinných výdajů na určitou dobu. Každý pár si vybere tu nejvhodnější variantu finančního řízení, které se často děje intuitivně nebo na principu určitého rozdělení peněz. Obecně platí, že 5 nejběžnějších možností, jak organizovat a rozdělovat peníze v rodině, jsou:

  • Společný rozpočet. Podle tohoto modelu se slučují všechny příjmy manžela a manželky. Každý dostává určitou částku na osobní výdaje a tuto částku druhý z manželů nekontroluje. Výdajové položky, jako je nájem, údržba auta, nákup domácích spotřebičů, výživné na děti atd., se dohodnou a rozpočítají podle možností rodiny.
  • Rovný rozpočet je velmi podobný společnému rozpočtu. Rozdíl je v tom, že někdo z rodiny vydělává více, někdo méně, ale každý přispívá stanovenou částkou na pokrytí celkových nákladů. Často si však rodina založí společný bankovní účet nebo vydá dvě karty k jednomu účtu. Každý tak má neomezený přístup k rodinným zdrojům, ale utrácí je podle předem stanovených pravidel.
  • Solidární rozpočet je ještě vhodnější pro ty rodiny, kde se výrazně liší příjmy manžela a manželky a každý pár si chce zachovat určitou autonomii a nezávislost. V tomto případě každý přispívá určitým procentem ze svých příjmů do obecné pokladny, zatímco zbytek peněz si ponechá a použije jinak.
  • Oddělené nebo nezávislé rozpočty jsou vhodné pro lidi, kteří si váží své finanční svobody a nemohou se jí za žádných okolností vzdát. Při tomto způsobu rozdělování peněz jsou předem stanoveny pouze určité společné cíle: nákup nemovitosti, náklady na výchovu, výcvik nebo léčbu dětí, náklady na rekreaci atd. Ostatní peníze jsou vedeny na samostatných bankovních účtech . Partneři si navzájem nekontrolují finanční situaci.
  • Úplná finanční závislost jednoho z partnerů na druhém. Stává se to v rodinách východní tradice nebo v případě, kdy jeden z manželů pečuje o dítě, zatímco druhý přebírá plnou odpovědnost za finanční záležitosti. Kontrolu nákladů přitom provádí partner, který vydělává.

Který finanční model je lepší?

Způsob interakce s financemi je budován od dětství na základě rodinného modelu a ekonomického povědomí. Hlavní věc, kterou je třeba pochopit před výběrem nejvhodnějšího modelu pro sestavení rodinného rozpočtu, je zvolit schéma rozdělení financí přijatelné pro oba partnery. A je velmi důležité soustředit se nikoli na kontrolu nákladů toho druhého, ale na dosažení finanční cíle .

Špatná kalkulace vám s tím pomůže. Určete, kolik peněz je potřeba k pokrytí povinných celkových rodinných výdajů a kolik peněz — k dosažení hlavních cílů. Zároveň by měly být rozděleny další rodinné povinnosti, protože péče o novorozeně nebo domácí práce je také zaměstnání, i když je neplacené.Volba optimálního finančního modelu v rodině proto neodmyslitelně patří k rozdělení povinností. Jen tak lze v rodině skutečně nastolit spravedlivá pravidla a společně hospodařit s rozpočtem tak, aby to vedlo k neustálému zlepšování rodinné pohody a zvyšování úspor a harmonie.