HTCinside


Jak efektivně směrovat PCB?

Od dob konstrukce desek plošných spojů; rozmístění součástek na desce je přikládáno značný význam, zatímco směrování nemá svůj náležitý podíl na důležitosti. Většina návrhářů desek plošných spojů proto příliš neuvažuje o směrování. Při návrhu desky plošných spojů je však stejně důležité směrování jako umístění součástek. V tomto příspěvku jsme sestavili určité tipy, které vám pomohou zajistit, že vámi vytvořený návrh PCB bude po implementaci v aplikaci úspěšný.

Obsah

Nikdy se zcela nespoléhejte na autorouter

S vývojem softwaru pro návrh desek plošných spojů nezůstal návrh desky s plošnými spoji tak složitý, jako býval. Téměř každý software pro návrh PCB je dodáván s autorouterem. I když si možná myslíte, že pomocí Autorouteru můžete dokončit směrovací část jednoduchým a snadným způsobem; musíte vědět, že totéž se nesmí dodržovat.

Autorouter je zde pouze proto, aby vám pomáhal a pomáhal vám a nikdy nemůže být prohlášen za náhradu za směrování vaší desky s plošnými spoji sami. Můžete však použít Autorouter ke kontrole hodnocení dokončení a ke zjištění úzkých míst v návrhu desky plošných spojů. Kromě toho není chytré používat Autorouter. Vzhledem k tomu, že jste vytvořili návrh desky s plošnými spoji, budete ji moci lépe nasměrovat sami, protože autorouter není nikdy zcela přesný. Pro dokonalé a dokonalé routování se musíte spolehnout sami na sebe.

Podívejte se na šířku vašich stop

Je pochopitelné, že když elektřina bude procházet vámi navrženou deskou plošných spojů, jistě bude produkovat pořádné množství tepla. Proto musíte zkontrolovat šířku stop, které jste uvedli na desce s plošnými spoji. Širší zachováte stopy; elektřina bude čelit menšímu odporu při průchodu vámi navrženou deskou.

Proto je nezbytné, abyste si o tom promluvili s výrobcem. Pokud vám výrobce dovolí zvětšit šířku vašich stop, musíte do toho jít. Čím širší jsou stopy, tím menší je pravděpodobnost přerušení spojení na desce s plošnými spoji. Dobrý software pro návrh desek plošných spojů má spoustu inteligentních směrovacích nástrojů, které vám hodně pomohou se směrováním trasování. Velmi dobrým příkladem toho je nové a vylepšené Protel PCB od Altium která má k dispozici mnoho různých interaktivních směrovacích nástrojů, které vám pomohou a pomohou vám s procesem směrování.

Zkontrolujte mezeru, která vám zbývá mezi stopami

Je nezbytné, abyste na vámi navržené desce s plošnými spoji nechali dostatečný prostor mezi stopami a podložkami. Nedostatek místa a riskujete, že dostanete své tištěný spoj zkratovaný. Je to proto, že pokud mezi stopami není dostatek místa; stopy, které se nemusí spojovat samy se sebou, se během výrobního procesu nevědomky propojí. Existuje tedy vysoká pravděpodobnost, že vaše deska bude zkratována, když jí bude procházet elektřina. V důsledku toho může dojít také k poškození konečné aplikace, ve které je deska používána, což má za následek ztrátu nezbytných zdrojů a eskalace celkových nákladů na projekt PCB. Samozřejmě, nechcete, aby se to stalo.

Ponechejte dostatek prostoru mezi stopami a montážními otvory a součástmi

Pro efektivní směrování desky plošných spojů musíte mít dostatek prostoru mezi stopami, součástkami a montážními otvory. Je zbytečné zde říkat, že pokud mezi různými součástmi, stopami a montážními otvory není dostatek místa, ve skutečnosti poháníte svou desku směrem k šokující elektrické katastrofě. Proto, když umístíte montážní otvory, vždy ponechejte kruh prostoru kolem skutečné šířky montážního otvoru, aby byl oddělen od stop a součástí, které byly umístěny poblíž.

Závěr

Toto jsou jen některé z hlavních tipů, které vám mohou pomoci hladce proplout fází směrování. Pamatujte, že musíte věnovat náležitou pozornost směrování a plánovat ho ve stejnou dobu, kdy navrhujete desku s plošnými spoji, abyste se později vyhnuli jakémukoli překvapení.