HTCinside


8 Výhody sociálních médií pro vysokoškoláky

Každá technologie má své pro a proti. Například automatizace na pracovišti je spojena se ztrátou pracovních míst, protože stroje nahrazují lidi. Tento přechod však také znamená zvýšenou produktivitu a snížení neefektivity a chyb.

Tento princip platí i pro sociální sítě. Kromě zvýšení dostupnosti komunikace a zpráv v reálném čase tyto platformy také zlepšují spolupráci a usnadňují komunikaci.

Na druhou stranu mohou být sociální média návyková a mohou poskytovat cesty pro sdílení škodlivého obsahu. Bezohlední jedinci mohou také využívat sociální platformy k šikanování nebo manipulaci s ostatními. Navzdory těmto výzvám výhody technologického pokroku často převažují nad nevýhodami. Jaké jsou v takovém případě výhody sociálních sítí pro studenty?

Obsah

Vzdělávací výhody sociálních médií pro studenty

studie

Spolupráce a komunikace

Primárním cílem jakékoli platformy sociálních médií je komunikace. Sociální sítě jsou vyvíjeny především proto, aby spojovaly jedince s podobnými sociálními charakteristikami. Jednou z hlavních výhod sociálních médií pro studenty je tedy komunikace. Studenti mohou komunikovat s vrstevníky a sdílet důležité znalosti a informace týkající se jejich života a vzdělávání.

Díky tomu mohou při učení a diskusích spolupracovat s ostatními. Mohou také zapojit rodiče a učitele do svých diskusí a rozšířit tak konverzaci na širší publikum. Komunikace a spolupráce také usnadňuje studentům na sociálních sítích sdílet své zkušenosti a komunikovat výzvy odpovědným orgánům. Tyto platformy vytvářejí komunitní přístup ke vzdělávání.

Sociální učení

Podobně sociální média umožňují studentům novější přístupy k učení. Stránky sociálních sítí, jako jsou Brainly a Youtube, nabízejí studentům příležitosti k učení prostřednictvím virtuálních učeben a diskusních platforem. Studenti mohou získat pomoc s výukou a dalšími otázkami od učitelů a kolegů. Některé organizace, jako je Ted, poskytují cesty pro sociální učení prostřednictvím vlivných diskusí pořádaných na sociálních platformách.

Výhody sociálních médií související s prací pro studenty

Vystavení

Studenti také odvozují důležité informace, které by mohly být užitečné ve škole a později v životě. Sociální média umožňují jednotlivcům sdílet nespisovné podrobnosti o různých činnostech a zkušenostech a umožňují ostatním učit se prostřednictvím modelování a napodobování.

Učí se také různé životní hacky pro použití během krizí. Například boj s naléhavým úkolem pro přísného instruktora často znamená zkázu pro většinu vysokoškolských studentů. Sociální média však umožňují přístup online služby psaní esejů studenti mohou použít jako průvodce při dokončování svých prací od začátku.

Tyto platformy mají profesionální rodilé i nerodilé anglicky mluvící akademické spisovatele, kteří dokončují personalizované výzkumné práce, recenze a eseje z různých oblastí. Studenti se prostřednictvím těchto platforem učí online a získávají pomoc při psaní svých prací.

Kulturní kompetence a naladění

Jak se svět stává globální vesnicí, integrace a rozmanitost se staly nedílnou součástí rozvoje komunity. Učení se o kulturních normách a praktikách jiných lidí je zásadní pro pochopení a respektování rozdílů.

Na základě výhod komunikace a učení na sociálních sítích vystavuje online propojení lidem různé kultury a jazyky. Studenti se učí o kulturních rozdílech interakcí s lidmi z různých prostředí.

Výsledkem je, že rozvíjejí přátelství založená na charakteru a osobnosti, odstraňují předsudky a předsudky, které brání integraci. Učí se také kulturnímu naladění praktikováním pokory tím, že se s lidmi spojují s respektem.

Zaměstnání a vytváření sítí

Sociální média také vystavují studenty pracovním příležitostem a možnostem vytváření sítí. Studenti se nyní mohou virtuálně účastnit webinářů a dalších společenských setkání, což jim umožňuje vytvářet sítě s ostatními na základě podobnosti myšlenek.

Špičkové sociální sítě, jako je LinkedIn, umožňují přístup k profesním příležitostem, kde mohou lidé chatovat s odborníky ve svých oborech a získat přístup k pracovním inzerátům. Platformy také propojují studenty s firemním světem a vytvářejí cestu pro současné i budoucí zaměstnání.

Marketing sociálních médií

Pandemie Covid 19 pomohla upevnit dominanci sociálních médií v globálních marketingových strategiích. Protože lidé zůstávali doma, organizace potřebovaly restrukturalizovat a přetvořit své obchodní strategie. Přístup do kamenných obchodů se stal omezeným, což přinutilo i ty nejmenší obchody hledat zákazníky online.

Kvůli omezujícím nákladům na mainstreamová média se podniky uchýlily k cenově dostupnému placenému a organickému marketingu sociálních médií, aby zvýšily návštěvnost teoretických webových stránek a komunikovaly s uživateli. Studenti hráli pro většinu těchto podniků klíčovou roli jako influenceři a spisovatelé.

V postpandemické éře budou mladí influenceři, většinou studenti z institucí vyššího vzdělávání, nadále hrát zásadní roli v marketingu sociálních médií. Je také pravděpodobnější, že se pustí do podnikání a využijí své dovednosti k prodeji svých produktů a služeb.

Marketing na sociálních sítích je také nově vznikajícím akademickým oborem, který přitahuje významnou část studentů z celého světa. V důsledku toho sociální média vytvářejí nový sektor zaměstnanosti a akademickou oblast.

Sociální výhody sociálních médií pro studenty

Kreativní výraz

Podobně sociální média poskytla tvůrcům obsahu během pandemie užitečnou cestu ke sdílení teorií a kreativity. Sociální platformy umožňují uživatelům prokázat svou uměleckou zdatnost prostřednictvím obrázků a videí. Zejména studenti mohou vyjádřit svou kreativitu tím, že předvedou svůj talent kolegům a pedagogům.

Kromě toho stránky sociálních médií umožňují levnější metody tvorby obsahu, jako jsou čmáranice a editační technologie pro vytváření a sdílení jedinečných nápadů. Výsledkem je, že studenti mohou uplatnit své dovednosti v oblasti střihu videa a zvuku, hudební produkce a dalších uměleckých předmětů.

Zdroj zábavy

Sociální média nahradila mainstreamová média jako primární zdroj zábavy pro mladší generace. Stránky sociálních médií, jako je YouTube, poskytují lidem neomezený přístup k zábavnému obsahu.

S videi, obrázky,memya podcasty mohou studenti poslouchat, sledovat a sdílet zajímavé nápady, dobrou hudbu a vtipy, aby pobavili ostatní. Díky přístupu k bezplatné zábavě jsou tyto platformy také preferovanými destinacemi pro studenty.

Nevýhody sociálních médií

Žádný technologický pokrok však nepostrádá nevýhody. Zejména platformy sociálních médií poskytují příležitost pro bezohledné jednotlivce praktikovat různé zlozvyky. Teroristé a vlády mohou například využívat sociální média k šíření nenávisti a propagandy. Podobně se šikana přesunula z tradičního kontextu na online platformy.

Kyberšikana je nyní znepokojivým trendem a faktorem, který k tomu přispívá rostoucí problémy s duševním zdravím . Nedostatek etických a morálních limitů online také podporuje škodlivé chování na těchto stránkách. Toto chování může být škodlivé pro společnost, včetně odpojení a válek.

Etiketa na sociálních sítích jako řešení nevýhod

Společnost poznala důležitost etikety sociálních médií pro studenty a další skupiny uživatelů. Etiketa na sociálních sítích činí uživatele vášnivějšími a empatičtějšími vůči ostatním. Studenti se učí zapojit se do smysluplných rozhovorů a zároveň prokazovat respekt a hodnotu pro integraci.

Kromě toho může bezohledné chování ovlivnit budoucí pracovní příležitosti, protože internet ukládá konverzace, které mohou zaměstnavatelé použít k posouzení osobnosti lidí. Příspěvky na sociálních sítích lze snadněji sledovat, protože uživatelé zanechávají stopu důkazů o svých aktivitách. Tyto záznamy se používají při vytváření profesních sítí a hodnocení pro zaměstnání.