HTCinside


3 způsoby, jak jsou sociální sítě dobré pro vaše duševní zdraví

Existuje spousta dokumentace, která má za cíl vybudovat povědomí o negativních dlouhodobých účincích používání sociálních médií; někdy se však o výhodách nediskutuje, a to i přes zjevný pozitivní dopad, který to má na svět. Tento článek se bude zabývat některými z hlavních důvodů, proč mohou být sociální média úžasným nástrojem pro vaše duševní zdraví, spíše než nástrojem, který mu škodí.

sociální média

Obsah

1. Sociální média vám mohou pomoci poznat nové lidi

Pokud se ohlédnete před pouhými dvěma desetiletími, pravděpodobně budete souhlasit s tím, že setkání s lidmi za jakýmkoli účelem bylo mnohem náročnější než dnes.

V dnešní době existují fóra, která existují pro téměř jakýkoli zájem, na který si vzpomenete; online seznamování spojilo lidi, kteří se možná jinak nepotkali, platformy, které mohou lidem pomoci organizovat akce,hry, které podporují socializacia týmová práce, stejně jako podpůrné skupiny, které pomáhají lidem překonat konkrétní problém, abychom jmenovali několik příkladů.

Bez ohledu na to, jak se to dělá, spojení, která si lidé vytvářejí s ostatními online, jsou velmi reálné a tyto vztahy mohou trvat celý život, což může být pro miliony lidí nesmírně obohacující a uspokojující.

2. Sociální média vás udrží ve spojení

Jak již bylo zmíněno dříve, přátelství, která jsou navázána prostřednictvím sociálních médií, jsou ta, která s vámi mohou být potenciálně navždy, a to hlavně kvůli jejich schopnosti pomoci vám zůstat ve spojení s ostatními kdykoli, bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Je zřejmé, že se to netýká pouze lidí, které potkáte online. Sociální sítě vám samozřejmě mohou pomoci zůstat s kýmkoli v kontaktu.

Možná máte rodinné příslušníky, kteří žijí na druhé straně země, a nemáte je moc vídat, nebo máte přátele ze střední nebo vysoké školy, kteří se mezitím odstěhovali – sociální sítě vám umožňují posílat rychlé zprávy , sdílejte obrázky a dokonce videochat, a to může pomoci udržovat tyto cenné vztahy, což zase prospívá duševnímu zdraví.

3. Sociální média pomáhají šířit povědomí

Jednou z nejhlubších výhod sociálních médií v oblasti duševního zdraví je to, že mohou šířit důležité zprávy velkému počtu lidí a mohou jim pomoci připojit se ke zdrojům, které jim mohou pomoci.

Léčba duševního zdraví je dostupnější než kdy dříve prostřednictvím aplikací a terapeutických služeb, jako je BetterHelp, a sociální média mohou prozradit, že lidé nejsou ve svém boji sami a že existují praktická a účinná řešení toho, s čím se potýkají, např. jako problémy v jejich vztahy obavy o duševní zdraví a změny v životě.

Pomáhá také při destigmatizaci problémů duševního zdraví a stále více lidí na celém světě dostává pomoc, kterou potřebují a zaslouží si.

Závěr

I když příliš mnoho čehokoli může být problematické, včetně používání sociálních médií, existují určité jasné výhody, které se týkají duševního zdraví. Protože jsou sociální média součástí našeho každodenního života, někdy můžeme považovat pozitivní aspekty sociálních médií za samozřejmost, ale doufejme, že tento článek vrhl trochu světla nebo vám připomněl, jak mohou být mocným nástrojem, který vám pomůže dosáhnout zlepšení zdraví a pohody.